Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Isparta Bicycle Route: The Conflict between Private and Public Interests

ICONARCH IV - International Congress of Architecture and Planning, Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2020

Kamu ve Kamu Yararı Kavramlarının Değişen Kapsamı, Proaktif Önermeler

43. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019

Ancient Anatolian Grids

ICC 2019, Tokyo, Tokyo, Japonya, 15 - 20 Temmuz 2019, cilt.2 Creative Commons License

Bicycle Route Dilemma in Isparta: Closure/Conversion versus Conservation

Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018, ss.19

Antik Dönem Anadolu Karolajları

İKSAD 3. PİRİ REİS Dil-Tarih-Coğrafya Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018

Ancient Smart Cadastrate: Akarçay Tepe Scaled-Cadastral Map

FIG 2018, ISTANBUL, İstanbul, Türkiye, 6 - 11 Mayıs 2018

Akarçay Tepe Kartografyası

2. Piri Reis Dil, tarih ve Coğrafya Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.1-24

Kamu ve Vakıf Taşınmazlarının Kentlerin Değişimindeki Rolü

24. Kentsel Tasarım ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2015, ss.148-155 Creative Commons License

An alternative approach and system recommendation for the Karaburun-Ceşme-Seferihisar Coastal Region

3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2014

Kamu Arsa ve Arazilerinin Özelleştirilmesi ve Özelleşmesi

36. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Gazi Üniv, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012

GATS Kapsamında Enerji Hizmet Müzakerelerinin Türkiye’ye Etkileri

8. Enerji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2011, ss.452-473

Özelleşme, Özelleştirme ve Yerel Yönetimler

4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu - TODAİE, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2009, ss.415-427

Kamu Arsa ve Arazilerinin Özelleştirilmesi ve Özelleşmesi

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2009, ss.115-132

Mimarlık Hizmetlerinin Uygulanması ve Mimarın Mesleki Yeterliliği

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı III, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2009

Kamuda ve Özel Sektörde Çalışan Mimarlar

Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı I, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Mart 2009

Özelleşme, Özelleştirme ve Yerel Yönetimleri

Yerel Yönetimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Şubat 2009

Özelleştirmenin Kentsel Planlamaya Etkileri: Ankara Örneği

Ankara Kent Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ocak 2009

Ücretli Çalışanların Örgütlenme Alanları ve Meslek Odaları

İTEK III [İşyeri Temsilcileri Buluşması III], Ankara, Türkiye, 22 - 23 Mart 2008

Kamu Arsa ve Arazilerinin Dönüşümü: Ankara’dan Bir Özelleştirme Örneği

32. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2008

Mimarlık Hizmetleri ve Çalışma Koşullarını Etkileyen Etmenler

Çalışma ve Mimarlık Meslek Hukukuna Bakışlar, İTEK I [İşyeri Temsilcileri Buluşması I], Kocaeli, Türkiye, 23 - 24 Haziran 2007, ss.135-146

Küreselleşme Sürecinde Değişen Toplum/Mimarlık ve İstihdam Politikaları

İTEK II [İşyeri Temsilcileri Buluşması II], Muğla, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2007

Uluslararası ve Ulusal Mühendislik Meslek Örgütleri ile Hizmet Ticareti Belgeleme Sistemleri

II. Serbest Müşavir Mühendis Sempozyumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya, Türkiye, 10 - 11 Kasım 2007, ss.111-132

AB Süreci ve Şehir Plancılarının Geleceği

TMMOB Şehir Plancıları Odası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2005, ss.51-59

Serbest Dolaşım ve Avrupa Birliği Mimarlık Meslek Hukukunun Değişimi

Serbest Dolaşım ve Avrupa Birliği Mimarlık Meslek Hukukunun Değişimi Paneli, İstanbul, Türkiye, 04 Mayıs 2005

AB-GATS Ne Getiriyor?

AB-GATS Mühendislik Alanına Etkileri Sempozyumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2005, ss.128-134

Mimarlar Odasının Hizmetler Boyutu ve Değişim Dinamikleri

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 50. Yıl Etkinlikleri Paneli, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Aralık 2005, ss.135-146

Hizmetlerin Serbest Dolaşımı ve Mimarlık Hizmetleri

Küreselleşme Mimarlık Pratiğinin Geleceği ve Mimarın Değişen Rolü Yuvarlak Masa Toplantısı, Yıldız Dış Karakol Binası, İstanbul, Türkiye, 24 Mart 2004, ss.1-60

Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi ve Mühendislik Hizmetleri

Yapı 2004 - Konferans., İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2004

Alize Rüzgârları ve Mimarlık Hizmetleri

19. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2007, ss.489-501

Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ve Mühendislik Hizmetleri

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Paneli, İstanbul, Türkiye, 28 Aralık 2002

Ülke Sanayi Yapısını Şekillendiren Mühendislik Hizmet Ticaretini Etkileyen Oluşumlar

Sanayi Kongresi (2003), Ankara, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2003, ss.231-243

GATS Nedir?

Hizmetlerin Serbest dolaşımının Mühendislik ve Mimarlık Alanlarına Etkileri, TMMOB Mühendislik Mimarlık Haftası Etkinliği- Panel, Ankara, Türkiye, 19 Ekim 2001, ss.10-19

Hizmet Ticareti Genel Anlaşması ve Mühendislik Hizmetleri

Hizmet Ticaretri Konferansı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul, Türkiye, 28 Aralık 2002

Hizmetlerin Serbest Dolaşımının Mühendislik ve Mimarlık Alanına Etkileri

TMMOB Mühendislik Haftası Etkinliği- Panel, Ankara, Türkiye, 15 - 20 Ekim 2001

Dünya Ticaret Örgütü ve Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS)

TODAİE 1. Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilirkişi Raporları

2016/109 Isparta İli Uluborlu Zincir Mah. 376 Ada 15 ve 5 parseller

Keçiborlu Asliye Ceza Mahkemesi, ss.14, Isparta, 2020

2017/625 Talimat Ankara 11. ASCM - Silifke 1. ASCM 2016/381

Ankara 11. ASCM - Silifke 1. ASCM, ss.18, Mersin, 2018

2016/400 Afyon Sinanpaşa ASCM

2016/400 Afyon Sinanpaşa ASCM , ss.14, Afyonkarahisar, 2018

2017/493 Ankara 29. ASCM - Ayvalık 1. ASCM 2014/493 Esas

Ankara 29. ASCM - Ayvalık 1. ASCM 2014/493 Esas, ss.14, Ankara, 2017

2015/663 Talimat Ankara 14. ASCM - Erdemli 3. ASCM 2014/56 Esas]

ANKARA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, ss.19, Ankara, 2015

Diğer Yayınlar