Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Political Participation and Subjective Well-Being: Individuals’ E-Participation Activities on Twitter In Terms of Life Satisfaction

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.29, sa.4, ss.354-372, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between Self-Esteem and E-Participation: A Researchabout Academics on Twitter Platform

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benlik Saygısı ve E-Katılım İlişkisi: Twitter Ekseninde Akademisyenlere Yönelik Bir Uygulama

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.48, ss.1-26, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Role of Digital Feedback on the Self-Esteem of Digital Natives

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, sa.35, ss.46-62, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği (TSKÖ)

Anadolu Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.517-530, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KAYGILARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.1046-1072, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TWİTTER HASHTAGLARININ OLUŞTURULMA SÜRECİNİN NİTEL BİR ÇALIŞMA İLE İNCELENMESİ: 2017 ANAYASA REFERANDUMU ÖRNEĞİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, cilt.10, sa.51, ss.985-993, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akademisyenlerin Benlik saygılarının Bazı DemografikFaktörler Bağlamında İncelenmesi

Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 12 - 14 Eylül 2019, ss.159-168

The Examination of The Professional Anxiety Levels of Public Relations Students

II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2019, ss.39-40

HALKLA İLİŞKİLER MESLEKİ KAYGI ÖLÇEĞİ

IPRAC 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.134-135

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞYA SEÇİMLERİNE ETKİ EDEN UNSURLAR: MARKA, FİYAT VE REKLAM FAKTÖRLERİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

IPRAC 1.ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.167-168

Identity Transfer of Individuals’ Before Work Life: Facebook Example

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.269-271

Kitap & Kitap Bölümleri

Dezenformasyon ve Tahribat: Dijital Kuşakların Kriz İletişiminde Bilgiye Erişimi ve Bilgiyi Yayma Pratikleri

İletişim Çalışmalarında Dijital Yerliler, , Editör, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, ss.51-103, 2020