Dijital İletişim Mecralarında Dezavantajlı Türlerin Sesi Olmak: Hayvanseverlerin Siyasal Katılım Faaliyetleri Üzerinde Empati ve Grup Bilincinin Rolü


Güler Ş.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.2021, no.56, pp.142-164, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2021 Issue: 56
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.47998/ikad.969478
  • Journal Name: İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.142-164

Abstract

The traditional approach states that group interests and subjective interests motivate political participation behaviors when it comes to political participation activities. Since the anthropocentric paradigm began to be criticized, this traditional approach has begun to change. Today, environmental movements also carry out political participation activities with altruistic motivation sources. Therefore, this research aims to make it visible that the factors that motivate political participation behaviors are not always anthropocentric, but that ecological-centered sensitivities are also a social demand that should be taken into account. For this purpose, cross-sectional data collected from 524 animal lovers are analyzed with the Structural Equation Model (SEM). The results show that empathy strongly affects the political participation activities of animal lovers in digital communication channels. Empathy and group awareness increase animal lovers' active political participation behaviors such as setting the agenda on digital platforms, interacting with political representatives, organizing boycotts-walks, and organizing aid activities. Moreover, more than half of the research population (n288) were people without a regular income. Policymakers and management representatives should consider these demands. Because groups that exhibit such active participation behavior at the social level and have a high sense of empathy contribute to the idealization of democratic processes.

Siyasal katılım faaliyetleri söz konusu olduğunda geleneksel öğreti, grup menfaatlerinin ve kişisel çıkarların katılım davranışlarını motive ettiğini aktarmaktadır. İnsan-merkezci yaklaşımın eleştirilmeye başlamasıyla birlikte bu geleneksel anlayış değişikliğe uğramıştır. Günümüzde çevreci hareketler özgeci motivasyon kaynaklarıyla da katılım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu noktada sunulan araştırma siyasal katılım davranışlarını güdüleyen motivasyon kaynaklarının her zaman insan-merkezli olmadığını, ekolojik merkezli hassasiyetlerin de dikkate alınması gereken toplumsal bir talep olduğunu görünür kılmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda 524 hayvansever üzerinden kesitsel olarak toplanan veriler Yapısal Eşitlik Modeli ile analiz edilmektedir. Ulaşılan sonuçlar empati duygusunun hayvanseverlerin dijital iletişim kanallarında gerçekleştirdiği siyasal katılım faaliyetlerini oldukça güçlü bir biçimde etkilediğini göstermektedir. Empati ve grup bilinci; hayvanseverlerin dijital mecrada gündem oluşturma, siyasal temsilcilerle etkileşime geçme, boykot-yürüyüş düzenleme ve yardım faaliyeti organize etme gibi aktif katılma davranışlarını güçlü bir biçimde etkilemektedir. Üstelik katılımcıların yarısından fazlası (n288) düzenli bir gelire sahip olmayan kişilerdir. Politika yapıcıların ve yönetim temsilcilerinin bu beklentileri göz önünde bulundurması faydalı olacaktır. Çünkü böylesine aktif katılım davranışı sergileyen ve yüksek empati duygusuna sahip kitleler, demokratik süreçlerin idealize edilmesinde toplum için önem arz etmektedir.