Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2020 Doktora

  Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkiye

 • 2013 - 2016 Yüksek Lisans

  Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Ad., Türkiye

 • 2010 - 2013 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2020 Doktora

  BENLİK SAYGISI VE E-KATILIM İLİŞKİSİ ÜZERİNE TWİTTER EKSENİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 • 2016 Yüksek Lisans

  İmaj yönetimi açısından bir halkla ilişkiler çalışması olarak üniversitelerin web sitelerinin değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi örneği

  Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü