Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

NEW OPTIMISATION TECHNIQUES IN MECHANICAL CHARACTERISATION FOR beta-Sn SINGLE CRYSTALS

OXIDATION COMMUNICATIONS, cilt.38, sa.1, ss.166-174, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGUSAĞIRLIĞI İLİŞKİSİ

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.13, ss.347-361, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Yöneticisi Kavramına İlişkin Bir Metafor Analizi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.115-124, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıklı Yaşam Farkındalığı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.47-60, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E-Professionalism Concept and Reflections to Healthcare Field

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.152-159, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yöntemler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.35, ss.83-106, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Ministers of Health in Turkey from Past to Present

Journal of International Health Sciences and Management, cilt.46, sa.6, ss.1-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lisansüstü Öğrencilerde Tezden Kaytarma Davranışları

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.25, ss.205-228, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzmanlaşma ve Tıpta Bütüncül Yaklaşım Üzerine Bir Araştırma

Vizyoner Dergisi, cilt.7, sa.16, ss.35-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzmanlaşma ve Tıpta Bütüncül Yaklaşım Üzerine Bir Değerlendirme

Vizyoner Dergisi, cilt.7, sa.16, ss.35-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SAĞLIKLI YAŞAM FARKINDALIĞI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRMEÇALIŞMASI

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık veHastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

KRONİK HASTALARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞININHASTA GÜÇLENDİRME ÜZERİNE ETKİSİ

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

AN ASSASMENT ON PRECİSİON MEDİCİNE CONCEPT AND EXECUTİON

4. International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 Haziran 2019

HASTALARIN ŞİKÂYET DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

4. International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 Haziran 2019

A VISION TO THE DIASPORA HEALTH TOURISM FROM THE GLOBAL SIGHT

International Congress on Knowledge, Economy Management, 21 - 24 Nisan 2019

SAĞLIK YÖNETİCİSİ KAVRAMININ METAFORİK BİR ANALİZİ

2. Uluslararası12. Ulusal Sağlık veHastane İdaresiKongresi, 11 - 13 Ekim 2018

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK HİZMETİTECRÜBELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.527-536

Tıpta Uzmanlaşmanın Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Nitel Bir Araştırma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 Ekim 2017

İnternete Yönelik Epistemolojik İnancın Hastalık Perspektifiyle Değerlendirilmesi

1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

A Qualitative Research on Causes and Consequences the Specialization in Medicine

1. International 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 Ekim 2017

The Ministers of Health in Turkey From Past to Present

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18 - 21 Mayıs 2017

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SOSYAL BİR MİSYON ÖRNEĞİ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.4, ss.4994-5003

Akademik Zaman Yönetimi Becerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016

Lisansüstü Öğrencilerde Tezden Kaytarma Davranışları

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016

Balanced Scorecard Applications in Health Care

International Healthcare Management Conference, 15 - 16 Haziran 2015

Orta Düzey Yöneticilerde Efendi/Köle İkilemi

21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013

İnsan Yapımı Hastalıklar

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012

Illich Haksız mı?

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012

Karikatürlerin Yönetsel Analizi

20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

İnformal Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri: Facebook Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), 23 - 26 Haziran 2011

Tanı ve Tedavi Hizmetlerinde Kullanılan İleri teknoloji Ürünü Cihazların Yan Etkilerinden Ne Kadar Haberdarız?

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), 23 - 25 Haziran 2011

Hekim ve Hemşirelerin Zamanı Kullanma Eğilimlerinin Araştırılması

4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Şubat 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Örgütlerde İnformal Güç

Yönetimde informalite Buzdağının Görünmeyen Yüzü, Erdem Ramazan, Editör, Beta Yayınevi, ss.45-76, 2017