SAĞLIK YÖNETİCİSİ KAVRAMININ METAFORİK BİR ANALİZİ


YILMAZ N. , Özer E., Fettahoğlu R.

2. Uluslararası12. Ulusal Sağlık veHastane İdaresiKongresi, 11 - 13 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri