SAĞLIK YÖNETİCİSİ KAVRAMININ METAFORİK BİR ANALİZİ


YILMAZ N., Özer E., Fettahoğlu R.

2. Uluslararası12. Ulusal Sağlık veHastane İdaresiKongresi, 11 - 13 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes