Sağlık Yöneticisi Kavramına İlişkin Bir Metafor Analizi


YILMAZ N., Özer E., FETTAHOĞLU R.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.115-124, 2020 (Peer-Reviewed Journal)