A Bibliometric Analysis on Methods: Journal of Hacettepe Health Administrative Sample (Yöntemler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Örneği)


YILMAZ N., TAŞ F., İZGÜDEN D.

1.ULUSLARARASI 11. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, 13 - 15 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes