A Bibliometric Analysis on Methods: Journal of Hacettepe Health Administrative Sample (Yöntemler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Örneği)


YILMAZ N. , TAŞ F., İZGÜDEN D.

1.ULUSLARARASI 11. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, 13 - 15 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri