Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gingival enlargement in children with sickle cell disease

JOURNAL OF ORAL SCIENCE, cilt.60, ss.105-114, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Comparison of Mandibular Bone Mineral Densities in Dentate and Edentulous Patients

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.22, ss.23-27, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Investigation of Gingival Iron Accumulation in Thalassemia Major Patients

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, cilt.33, ss.98-102, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antioksidan besinlerin periodontal sağlıktaki rolü

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.19-31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The role of oxidative stress in association of metabolic syndrome and periodontitis

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stess, cilt.8, ss.553-554, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Total antioxidant oxidant status and oxidative stress index in serum and saliva of children with sickle cell disease

Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress, cilt.8, ss.553, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağız ve diş sağlığımızı nasıl koruyabiliriz

Actual Medicine, cilt.19, ss.9-13, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Obstrüktif uyku apne sendromu periodontitisle ilişkili midir

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.214-219, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mine ÖZTÜRK TONGUÇ Güliz ÖNGÜÇ Periodontal Hastalık İnme İlişkisinde Güncel Kanıtlar 2010 31 19 27

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.19-27, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periodontal rejenerasyonda yeni bir yaklaşım Trombositten zengin plazma

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.119-127, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetiştirme yurdunda kalan 12 16 yaş grubu bireylerde ağız sağlığı bulguları

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE PERİODONTAL HASTALIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

1st. International Health Science and Life Congress Burdur, Turkey, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.833-843

Bir Dentinogenezis İmperfekta Vakasında Uygulanan Ağartma Tedavisi

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

’Madde bağımlılığı ve nekrotizan ülseratif gingivitis: vaka serisi’

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

Diyabette tanıya götüren bir faktör olarak dişeti enflamasyonu: Bir olgu sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

POST MENOPOZAL KADINLARDA 10 YILLIK SÜREÇTE DİŞ KAYBININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 46. BİLİMSEL KONGRESİ HİLTON OTEL İZMİR, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2016, cilt.1, ss.122

Periodontal Hastalığın Sistemik Yankıları Konak Modülasyonuna Kanıtlar

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2015

Yazılı ve sözlü bilgilendirmenin periodontal cerrahi hastalarının anksiyete düzeylerine etkisi

7. Ege Bölgesi Dişhekimliği Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Periodontitis ile Diyabet Arasındaki İlişkide Hiperlipideminin Rolü

Lipid Metabolizması İle Periodontitis Arasındaki Çift Yönlü İlişki, F. Yeşim KIRZIOĞLU, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.24-31, 2018

Agresif Periodontitiste Tedaviye Olan Cevap, İdame ve Hayat Kalitesi

Agresif Periodontitise Güncel Bir Bakış Özel Sayısı, Alkan, Arzu Banu, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.49-55, 2018