Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hatırlamanın Pratiği, Kutlamanın Politikası: 1970’xxli yıllarda Türkiye’xxde Aile/Sevgili Temalı Posta Kartlarında Mutluluk Temsilleri ve Kutlama Mesajları

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANTROPOLOJİDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ: METİNSELLİĞE DÖNÜŞ VE EDEBİYAT

Sosyoloji Notları, cilt.4, ss.16-32, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

[Önsöz] Göç ile Çok Boyutlu Karşılaşmalar

ViraVerita Disiplinlerarası Karşılaşmalar, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Begging Styles as Representation of Being Fallen and Escape chase Game of Beggars with Municipal Constabulary

International Congress of Anthropological Sciences (ICAS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri