Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Dolap Beygiri” Filminin Muhasebe Etiği ve Muhasebe Hileleri Bağlamında İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.12, no.31, pp.779-799, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

EVALUATION OF CONVERSION COSTS IN TERMS OF THE TAX PROCEDURE LAW, TAS 2 "INVENTORY

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.8, no.2, pp.1036-1063, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

TÜRKİYE DEKİ ADLİ MUHASEBECİLİĞİN HAKİMLERİN BAKIŞ AÇILARI BAĞLAMINDA ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.20, no.4, pp.43-66, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

A Modern Costing System: Activity Based Costing and An Application On A Textile Company

The Journal of Accounting and Finance, no.55, pp.91-112, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çağdaş Maliyetleme Sistemlerinden Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, no.55, pp.91-112, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Artan Rekabet Ortamında Kobilerin Sorunları Ve Buna İlişkin Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.25, no.2, pp.743-761, 2008 (Other Refereed National Journals)

ARTAN REKABET ORTAMINDA KOBİ LERİN SORUNLARI VE BUNA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.743-761, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

USE OF ACCOUNTING FRAUD PREVENTION TOOLS IN COOPERATIVE

23. INTERNATIONAL TURKISH COOPERATIVE CONGRESS, Kiev, Ukraine, 26 - 28 September 2019

Üniversite Döner Sermaye İşletmelerinde Adli Muhasebe Uygulamaları

Üniversitelerde Döner Sermaye Sorunları ve Uygulama Birliği Çalıştayı, Erzincan, Turkey, 7 - 09 May 2018 Sustainable Development

ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

MUHASEBE MESLEK ELEMANLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN İFLAS ERTELEME DAVALARINDA KAYYIM OLARAK ATANABİLİRLİKLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

Sermaye Piyasalarında Gönüllü Kamuyu Aydınlatma Ve Türkcell A.Ş Üzerine Örnek Bir İnceleme

4. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik Ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Turkey, 3 - 07 April 2012

Sermaye Piyasalarında Gönüllü Kamuyu Aydınlatma ve Turkcell A Ş Üzerine Örnek Bir İnceleme

4. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik Ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2012, vol.1, pp.52

Books & Book Chapters

Dünyada ve Türkiye’de muhasebe – kültür etkileşimini inceleyen çalışmalardan örnekler ve bir değerlendirme

in: Kültür - Muhasebe Etkileşimi, Ferhat Bitlisli,Hakkı Kıymık, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.123-142, 2021

Muhasebe öğretiminde etik davranışı ve etik ikilem: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma

in: Muhasebe – Organizasyon – Pazarlama: Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.131-152, 2021 Creative Commons License

Kamu Üniversitelerinin İç Kontrol Ve İç DenetimSorunları: Sayıştay Denetim Raporları Üzerine Bir İnceleme

in: DENETİMDE SEÇME KONULAR 6: İÇ DENETİM İÇ KONTROL SEKTÖREL UYGULAMALAR, ALİ ALAGÖZ, SEYHAN ÇİL KOÇYİĞİT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.77-118, 2020