Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE DEKİ ADLİ MUHASEBECİLİĞİN HAKİMLERİN BAKIŞ AÇILARI BAĞLAMINDA ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.43-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye deki Adli Muhasebeciliğin Hakimlerin Bakış Açıları Bağlamında Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.4, ss.43-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Modern Costing System: Activity Based Costing and An Application On A Textile Company

The Journal of Accounting and Finance, sa.55, ss.91-112, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş Maliyetleme Sistemlerinden Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, sa.55, ss.91-112, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Artan Rekabet Ortamında Kobilerin Sorunları Ve Buna İlişkin Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.743-761, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARTAN REKABET ORTAMINDA KOBİ LERİN SORUNLARI VE BUNA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.743-761, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

USE OF ACCOUNTING FRAUD PREVENTION TOOLS IN COOPERATIVE

23. INTERNATIONAL TURKISH COOPERATIVE CONGRESS, Kiev, Ukrayna, 26 - 28 Eylül 2019

Üniversite Döner Sermaye İşletmelerinde Adli Muhasebe Uygulamaları

Üniversitelerde Döner Sermaye Sorunları ve Uygulama Birliği Çalıştayı, Erzincan, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2018

ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016

MUHASEBE MESLEK ELEMANLARININ MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN İFLAS ERTELEME DAVALARINDA KAYYIM OLARAK ATANABİLİRLİKLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Eylül 2016

Sermaye Piyasalarında Gönüllü Kamuyu Aydınlatma Ve Türkcell A.Ş Üzerine Örnek Bir İnceleme

4. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik Ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2012

Sermaye Piyasalarında Gönüllü Kamuyu Aydınlatma ve Turkcell A Ş Üzerine Örnek Bir İnceleme

4. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik Ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2012, cilt.1, ss.52

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi Ve Bazı Finansal Yönetim Uygulamaları

9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2010, cilt.1, ss.246-252

Kitap & Kitap Bölümleri