Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Eğitimleri Koordinasyon Komisyonu

  Üye

 • 2017 - Devam Ediyor Süleyman Demirel Üniversitesi Lise Yaz Okulu Komisyonu

  Üye

 • 2017 - Devam Ediyor Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Komisyonu

  Üye

 • 2017 - 2018 Süleyman Demirel Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Kurulu

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2018 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2017 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1309 – 1387)

  Hakemli Bilimsel Dergi