Use of Red Flags in Court of Accounts Audit: An Investigation on Court of Account Audit Reports of University Circulating Capital Enterprise


Creative Commons License

ALTUNAY M. A.

ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 3 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

The university circulating capital enterprises are
established with the aim of giving scientific opinion, preparing project,
doing scientific researching, implementing and providing services,
applying the scientific results, conducting the patient examination and
treatment, and producing goods and services limited to the fields of activity. The implementation of these activities must comply with the
legislation. All activities of these enterprises are subject to the Court of
Accounts audit. The Court of Accounts conducts financial audits,
compliance audits and performance audits of public administrations. In
this context, the Court of accounts audits transactions, operating results
and financial reports of university circulating capital enterprises in terms
of legality and accuracy for provide reasonable assurance. This audit also
includes the assessment of the enterprises' financial management and
internal control systems. The purpose of this work is to evaluate the use
of the red flags audit technique, which is referred to as possible error and
fraud indicators, in order to improve the efficiency and efficiency of the
Court of Accounts audits. For this purpose, an examination was made on
the reports of the Court of Accounts audits of The university circulating
capital enterprises between 2012 and 2016, and attempts were made to
identify the red flags that could be used in the audit of the Court of
Accounts.

Üniversite döner sermaye işletmeleri bilimsel görüş vermek, proje
hazırlamak, bilimsel araştırma, uygulama ve hizmetler yapmak, bilimsel
sonuçların uygulamasını sağlamak, hasta muayene ve tedavisi yapmak,
faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretmek amacıyla
kurulmaktadır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde mevzuata uygun
hareket etmek zorundadır. Bu işletmelerin bütün faaliyetleri Sayıştay
denetimine tabidir. Sayıştay kamu idarelerine yönelik mali denetim,
uygunluk denetimi ve performans denetimi yapmaktadır. Bu bağlamda
Sayıştay, üniversite döner sermaye işletmelerinin hesap ve işlemlerinin
mevzuata uygunluğunu tespit etmek, mali raporlarının işletmenin faaliyet
sonuçlarını eksiksiz yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve
işletmenin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek
amacıyla denetim yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı Sayıştay
denetimlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla olası hata ve
hile belirtileri olarak adlandırılan kırmızı bayraklar (red flags) denetim
tekniğinin kullanılmasının değerlendirilmesidir. Bu amaçla Sayıştay’ın
2012-2016 yılları arasında üniversite döner sermaye işletmelerine yaptığı
denetimlerin raporları üzerine bir inceleme yapılmış ve Sayıştay
denetiminde kullanılabilecek kırmızı bayraklar tespit edilmeye
çalışılmıştır.