İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM ALGISI: ISPARTA’DAKİ ANONİM ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - CORPORATE GOVERNANCE AND INTERNAL AUDIT PERCEPTION IN BUSINESSES: AN INVESTIGATION ON JOINT-STOCK COMPANIES IN ISPARTA


ALTUNAY M. A., ALOBAIDI M. M. F.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.10, no.1, pp.326-346, 2020 (Peer-Reviewed Journal)