Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - 2017 Ön Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, İlahiyat Bölümü/ İlahiyat Programı, Türkiye

 • 2012 - 2014 Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü/ Adalet Programı, Türkiye

 • 2008 - 2014 Doktora

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

 • 2003 - 2007 Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Türkiye'deki adli muhasebeciliğin hakimlerin ve avukatların bakış açıları bağlamında analizi The analysis of Turkish forensic accounting in the context of judges' and attorneys' aspects

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 2007 Yüksek Lisans

  Çağdaş maliyetleme sistemlerinden faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ve bir tekstil işletmesinde uygulanması A modern costing system: Activity based costing and an application on a textile company

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce