Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2013 Doktora

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2000 - 2004 Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1999 - 2003 Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Organizasyonlarda Personel Güçlendirme Uygulamalarının, Çalışanların Yenilikçilik Davranışları Üzerine Etkisi: Bir Araştırma

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2004 Yüksek Lisans

  Türk Emniyet Teşkilatının Amir Sınıfının Mesleki Durgunluk (Kariyer Platosu) Döneminin Geciktirilmesine Yönelik Kariyer Planlaması

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Kamu Yönetimi