General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme Bölümü, Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı

Metrics

Publication

72

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Contact

Email
hasanuzunbacak@sdu.edu.tr
Web Page
https://avesis.sdu.edu.tr/hasanuzunbacak
Office Phone
+90 246 211 0602
Office
K1-20
Address
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Merkez/ Isparta