Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Review of traditionally consumed antidiabetic fruits in the diet

Bilge International Journal of Science and Technology Research, cilt.3, ss.58-76, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Production and characterization of natural lemonade powder using β-Cyclodextrin particles

Bilge International Journal of Science and Technology Research, cilt.2, ss.10-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Review of traditionally consumed antidiabetic fruits in the diet

International Conference on Social Science Research (ICONSR 2019), Prizren, Kosova, 26 - 30 Ağustos 2019, ss.43

Metabolism of 14C labelled glucose and fructose in HepG2 cells’

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.676-677

Doğal Ürünlerin tip 2 diyabete etkisi

Doğal Ürünlerin tip-2 diyabete etkisi, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2016