Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Emlak Vergisine Yönelik Genel Bir Değerlendirme

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.89-96, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİ KURUMSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN SOSYAL SERMAYE

Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.1-11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008 küresel finansal krizinin İspanya Ekonomisi Etkileri Üzerine Genel Bir değerlendirme

uluslar arası yönetim akademisi dergisi, cilt.1, ss.56-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVRUPA’ DA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.8, ss.13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.9, ss.1-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E-Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma (An Emprical Study on The Perceptions of The Public on E-Government Services)

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (The Journal of Knowledge Economy&Knowledge Management), cilt.9, ss.1-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

fayda maliyet analizinde uygulamada karşılaşılan güçlükler fayda ve maliyetin belirlenebilme sorunu

süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bililmler fakültesi dergisi, cilt.19, ss.107-123, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Kurumlarının Etkinliği Sorunsalı

erciyes üniversitesi sosyal bilimller enstitüsü dergisi, ss.28-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa da Borç Krizi ve Çözüm Arayışları

afyon kocatepe üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, cilt.15, ss.131-154, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Yatırımlarının Planlanmasında Fayda Maliyet Analizinin Uygulanabilirliği

Prof. Dr. Mualla Öncel'e Armağan Kitabı, cilt.1, ss.301-316, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Belediye Gelirleri İçinde Borçlanmanın Yeri ve Bütçesel Etkileri

süleyman demirel üniversitesi sosyal bililmler enstitüsü dergisi, cilt.2, ss.21-41, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belediye Gelirleri İçinde Borçlanmanın Yeri ve Bütçesel Etkileri: Isparta Belediyesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.21-41, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ SORUNLARI ÖZELİNDE BÜTÇEDENKLİĞİ SORUNU

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, cilt.1, ss.17

Denizli İlinin Doğal Kültürel ve Tarihi Değerlerinin Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongres, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2015, ss.76-77

Türkiye de 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun Getirdiği Yeni Mali Düzenlemeler

2.st Davraz International Congress Building New Approaches to the Global Issues (2. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, 29 - 31 Mayıs 2014

An Empirical Study on the Perceptions of the Public on E Government Services

11th International Conference on Knowledge, Economy & Management, 27 - 30 Kasım 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

FAYDA-MALİYET ANALİZİNDE (FMA) GÖLGE FİYATSORUNU

İKTİSADİ VE MALİ ANALİZ, özlem ülger, Editör, iKSAD YAYINEVİ, Gaziantep, ss.3-22, 2019

TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI: ANTALYA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Mahmut Güler, A.Menaf Turan, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.301-316, 2017

Türkiye’de Belediye İktisadi Teşebbüslerinin

Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar, , Editör, Lambert Academic Publishing, İstanbul, 2017

TEORİ VE UYGULAMADA YÖNETİMLER ARASI GÖREV VE HARCAMA TAHSİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İDARİ VE MALİ AÇIDAN TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER, MECEK MEHMET, DOĞAN MESUT, PARLAK BEKİR, Editör, BEKAD YAYINEVİ, Ankara, ss.523-534, 2015

YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNİN FİNANSMANINDA BORÇLANMA VE BORÇ YÖNETİMİ

İDARİ VE MALİ AÇIDAN TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER, MECEK MEHMET, DOĞAN MESUT, PARLAK BEKİR, Editör, BEKAD YAYINEVİ, Ankara, ss.523-534, 2015