Kamu Yatırımlarının Planlanmasında Fayda Maliyet Analizinin Uygulanabilirliği


ŞATAF C., GÖZE KAYA D.

Prof. Dr. Mualla Öncel'e Armağan Kitabı, vol.1, pp.301-316, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)