Türkiye de 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun Getirdiği Yeni Mali Düzenlemeler


ŞATAF C. , TOPRAK D., YAY S.

2.st Davraz International Congress Building New Approaches to the Global Issues (2. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, 29 - 31 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text