YENİ KURUMSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN SOSYAL SERMAYE


YAY S., ŞATAF C.

Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-11, 2018 (Peer-Reviewed Journal)