Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kentsel Açık ve Yeşil Alanlarda Vandalizmin İrdelenmesi: Isparta Örneği

European Journal of Science and Technology, sa.17, ss.198-205, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyarbakır Halkının Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

European Journal of Science and Technology, sa.17, ss.323-337, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluating Therapeutic Landscapes: An Approach To designing Healing Garden For Alzheimer’s Patients in Antalya, Turkiye

World Journal of Pharmaceutical Research, cilt.8, sa.1, ss.1301-1313, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Egirdir Nursing Home for Assessment of Landscape Preferences

Journal of Applied Life Sciences International, cilt.19, sa.3, ss.1-10, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Landscape Preference Evaluation for New Hospital Model in Turkey: Case Study of Isparta City Hospital’s Garden

Journal of Applied Life Sciences International, cilt.18(4), ss.1-11, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sakin Şehir Eğirdir

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, cilt.8, sa.26, ss.58-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bedensel Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizmi Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.681-689, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Visiual Characteristics of some Species Belonging to the Family of Lamiaceae in the Lake District

International Journal of Engieering Sciences Research Techonology, cilt.6, sa.12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Visual Characteristics Of Some Species Belonging To The Family Of Lamiaceae In The Lake District

International Journal of Engineering Sciences Research Technology, cilt.6, sa.12, ss.256-261, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Göreme Historical National Park in Terms of TourismPractices

Eurosian Journal of Agricultural Research, cilt.17, sa.1, ss.54-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Landscape Project for a School Garden: The Case of SAIK High School, Isparta-Turkey

British Journal of Applied Science Technology, cilt.20, sa.3, ss.1-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DIŞ MEKANIN ETKİN KULLANIMINDA AHŞAP MALZEME SEÇİMİ

PLANT PEYZAJ VE SÜS BİTKİCİLİĞİ DERGİSİ, 2016 (Hakemsiz Dergi)

An Examination of Urban Lighting Properties A Case Study of Antalya City Turkey

British Journal of Applied Science & Technology, cilt.17, sa.2, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış Mekan Etkin kullanımında Ahşap Seçimi

PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, cilt.18, ss.154-158, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation of Ecotourism Potentials of Rumkale Archaeological Region

British Journal of Applied Science & Technology, cilt.16, sa.1, ss.1-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation of the Harput Archeological Region by Means of the Landscape Architecture Discipline

Journal of Geography, Environment and Earth Science International, cilt.7, sa.2, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış Mekan Donatı Elemanı Olarak Kullanılan Ahşap Malzemenin Korunması II

PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, cilt.19, ss.246-250, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes on Plant Materials Used in Family Houses in Isparta City Turkey

European International Journal of Science and Technolog, cilt.4, sa.6, ss.11-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Kenti Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Bazı Bitkilerin Kurakçıl Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi

Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.14, ss.199-208, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Peyzaj Programı Mezunlarının Mesleğe YönelikTutumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.12-17, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Current Status of School Gardens in City of Isparta, Turkey

International Journal of Engineering Science and Innovative Technology, cilt.3, sa.3, ss.533-542, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions, tendencies and preferences about urban forestry of urban residents:a case study on the Isparta City-Turkey

Energy Education Science Technology Part A, Energy Science and Research, ss.173-180, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çankırı Kenti Spor Alanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.8, sa.1, ss.81-91, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta kent merkezindeki çocuk oyun alanlarının mevcut durumu ve çocukların bu alanlara karşı davranış biçimleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, sa.1, ss.129-143, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Bahçelerinin Tasarım Özellikleri

SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.170-181, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğirdir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.62-71, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta Kenti Eski Çöp Depolama Alanının Bitkilendirilmesi Üzerine Araştırmalar

SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.121-133, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OKUL BAHÇESİ YEŞİL DOKUSUNUN FONKSİYONLARININ İRDELENMESİ

5. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019, ss.806-816

Üniversite Yerleşkelerinde Erişilebilirlik: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Örneği

III. International Mediterranean Forest And Environment Symposium, Kahramanmaraş, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

Çocuk Oyun Alanlarında Yenilebilir Bitki Türlerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, Kahramanmaraş, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

YAŞLI BİREYLERİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA ÖRNEĞİ

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.71-80

KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALANLAR AÇISINDAN KENTSEL TARIM UYGULAMALARI

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.63-70

Kentsel Açık Alanlarda Oluşan Gürültü Kirliliğine Bitkisel veYapısal Müdahale

2nd ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCHSYMPOSIUM, Paris, Fransa, 11 - 13 Ekim 2019, ss.39-52

Using of Physiological Equivalent Temperature (Pet) Index in the Landscape Planning

V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, İspanya, 24 - 26 Temmuz 2018

Kentsel Açık ve Yeşil Alanlarda Vandalizmin İrdelenmesi: Isparta Örneği

7th World Conference on Design and Arts(WCDA 2018), Berlin, Almanya, 28 - 30 Haziran 2018

Evaluation of the Göreme Open Air Museum in Terms of Accesible Tourism.

7th World Conference on Design and Arts (WCDA 2018), Berlin, Almanya, 28 - 30 Haziran 2018

KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM AÇISINDANİRDELENMESİ

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.1316-1322

HASTANE BAHÇELERİNİN İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.1311-1315

Kuyucak Köyü’nün (Isparta) Agro-Turizm Açısından Değerlendirilmesi

Türkiye Peyzajları II.Ulusal Konferansı-Peyzaj Politikaları, 20-21 Kasım 2017, İstanbul/Türkiye., İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2017

Vandalism in recreation areas

International Symposium on New Horizons in Forestry, 18 - 20 Ekim 2017

Evaluation of The Göreme Historical National Park in Terms of Tourism

İnternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 Mayıs 2017 - 17 Ocak 2018, ss.169

A Survey on Accessible Tourism Evaluation of Disabled People

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.195

Wooden sculptures in Garden: Art in landscape designs

ISFOR 2017, International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2017, cilt.1, ss.304

Çocuk Oyun Alanlarının Bitkilendirilmesi

I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015, ss.729-733

Açık Yeşil Alanlarda Engellilere Yönelik Bitkisel Tasarım Kriterleri

II. Ulusal Botanik/Bitki Bilimi Kongresi, Afyonkarahisar, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2015

Ekoturizm ve Korunan Alanlar

II. Ulusal Botanik/Bitki Bilimi Kongresi, Afyonkarahisar, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2015

Edirne Kenti Tavuk Ormanı’nın Açık ve Yeşil Alanlar Açısından Değerlendirilmesi

II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014, cilt.1, ss.221-231

Taş Ocakları BitkilendirmeÇalışmalarının Isparta Kent Merkezi Örneğinde İncelenmesi

Ulusal Mermer Ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2014, ss.344-353

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ TAŞ VE MERMER OCAKLARININ REKREASYON AMAÇLI KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, cilt.1, ss.292-300

TAŞ OCAKLARI BİTKİLENDİRME ÇALIŞMALARININ ISPARTA KENT MERKEZİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU, Isparta, Türkiye, 18 Eylül 1904 - 20 Eylül 2014, ss.344-353

The relatıonshıp between forest and erosıon

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2013, ss.1133

The effect of drought and Discussion on Water Resource investment Isparta

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Türkiye, 24 Kasım 2013 - 26 Kasım 2031, ss.1117

Aır and water pollutıon effects of urban green spaces

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2013, ss.958

The Relationship between Forest and Erosion

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2013, cilt.1

The Effects of Drought and Discussion on Water Resources Investment Isparta

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2013, cilt.1

Air and Water Pollution Effects of Urban Green Spaces

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2013, cilt.1

Karayolları Orta Refüj Bitkilendirmesi Üzerine Bir Araştırma Eğirdir İlçesi Örneği

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011, cilt.1, ss.517-523

Non-Wood Forest Products on the Possibilities of AgriculturalPractices on The Landscape of Research

2nd International Non-wood Forest Products Symposium, Isparta, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2011, cilt.1, ss.24-25

Ülkemizdeki Doğal Sit Alanlarının Mevcut Durumu Analizi (Bodrum Yarımadası Örneği)

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, cilt.4, ss.1564-1574

Isparta Kenti Donatı Elemanlarının İrdelenmesi

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 26 Nisan - 01 Mayıs 2010, cilt.1, ss.72-73

Bologna Süreci ve Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Öğretimine Etkisi

Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı, (Sözlü Sunum), Isparta, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2009, ss.35-62

Karayolu Şevlerinde Erozyon Kontrolü ve Bitkisel Örtüleme Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme

1. Karayolu Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2008, cilt.0, ss.158-165

Peyzaj Mimarlığında Bitkisel Tasarım Kriterleri

15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2007, cilt.0, ss.327-333

Kentsel Donatı Elemanları Eğirdir Örneği

15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2007, cilt.0, ss.334-342

Çevreye Duyarlı Turizm Bağlamında Ekoturizm ve Eğirdir Gölü Örneği

Göller Kongresi, Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları, Isparta, Türkiye, 7 - 10 Haziran 2007, cilt.0, ss.191-202

Çevresel Faktörlerin Kovada Gölü Sulak Alanı Üzerine Etkileri

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2005, cilt.0, ss.685-694

Meslek Yüksekokullarında Peyzaj Onlisans Programlarinin Değerlendirilmesi

3. Ulusal Meslek Yüksekokullari Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, cilt.1, ss.598

Eğirdir Gölü Kıyı Kullanımı ve Sorunları

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2005, cilt.1, ss.171-173

Kitap & Kitap Bölümleri

AÇIK ALAN ANIT VE HEYKELLERİNİN ISPARTA ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar, Latif Gürkan KAYA, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.55-72, 2019

ISPARTA’DA YAŞAYAN ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “KENT İMAJI” ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar, LAtif Gürkan KAYA, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.73-94, 2019

PEYZAJ ONARIM TEKNİĞİ AÇISINDAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ AÇIK MADEN OCAKLARININ ONARIMI

Mimarlık Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Hasan Babacan, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.257-265, 2018

PEYZAJ ONARIM TEKNİĞİ AÇISINDAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ AÇIK MADEN OCAKLARININ ONARIMI

Current Academic Studies In Architectural Sciences-2018, Hasan BABACAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.257-265, 2018

BIOLOGICAL PONDS IN URBAN LIFE

Current Academic Studies In Architectural Sciences-2018, Hasan BABACAN, Editör, Gece Kitaplıgı, Ankara, ss.193-203, 2018

Lawns and Ground Covers in Landscape Design

Advances in Landscape Architecture, ÖZYAVUZ, M., Editör, Published By Intech, A, ss.905-924, 2013