Çankırı Kenti Spor Alanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma


PEKİN TİMUR U., TİMUR Ö. B., KUŞ ŞAHİN C., Dağıstanlıoğlu C., Çalt Ö., Pektaş O.

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.8, no.1, pp.81-91, 2011 (Peer-Reviewed Journal)