Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar


Onay B., Topay M., Kuş Şahin C., Mirza E.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara

Abstract

Kentler, insanlar için önemli olan, din, felsefe ve sanatların var olduğu yerler olarak tanımlanmaktadır. Bir kentin kimliğinin tanımlaması yapılırken; kentin doğal yapısı, coğrafi özellikleri, örf, adet ve inanışları, kültürel değerleri ile ekonomik ve siyasi yapısının tanımlanmasının iyi yapılması gerekmektedir. Connoly (1995) insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görülen kimliğin her bireyin ihtiyacının olduğunu ve kimliksiz bir “hayat biçimi” olamayacağını vurgulamıştır. Kimlik, bir nesnenin diğer nesnelerle arasında olan fark olarak tanımlanmakta ve diğer varlıklarla eşitlik anlamında değil teklik ve özgün olma hali anlamında kullanılmaktadır (Lynch, 1960). Kent kimliği; kentin doğal kaynakları, doğası, turizm potansiyeli, altyapısı, kurum ve kuruluşları, kent içerisinde yaşayanların özellikleri gibi birçok özelliği içerisinde bulunduran bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır (Avcılar ve Kara, 2015). Kent imajı ise, kentin görsel niteliği ile ilgili olup, kente bir kimlik kazandıran ve kullanıcısı için anlam taşıyan yapılardan oluşmakta olup kent imajı yaratma çabaları, modern dönem ile gelişmeye başlamıştır (Ekşioğlu Çetintahra, 2011).