Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNE GİRİŞİ: DİJİTALHASTANELER

IV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.430-437

Terzi Kendi Söküğünü Dikemez!Hekimlerin Sağlık Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi

3. Uluslar arası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Mekansal Dönüşüm Analizi:Bimarhanelerden Şehir Hatanelerine

4th International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019 Sustainable Development

Cloud Computing in Healthcare Sectors

3rd International Health Sciences and Management Conference, 5 - 06 October 2018, pp.43-53

Sağlık Sektöründe Bulut Bilişim

3. International Health Sciences and Management Conference, 3 - 06 October 2018

Akademik Camianın Çirkin Ördek Yavruları ÖYP’xxlilerde Örgütsel Dışlanma (Ostracism) Kavramının İncelenmesi

1.Örgütsel Davranış Kongresi-(Uluslararası Katılımlı), Sakarya, Turkey, 15 - 16 November 2013, pp.338-342

Nöbet Tutan Sağlık Personelinde, Nöbetin Kaygı Düzeyi Üzerinde Etkilerinin Araştırılması

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013

Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ve Kontrolü Üzerine Öneriler Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, p.332-339, June 23-25, 2011.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), 23 - 25 June 2011, pp.332-339

Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ve Kontrolü Üzerine Öneriler

International Congress on Knowledge, Economy & Management, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.332-339

Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Asimetrisinin Arz-Talep İlişkileri Üzerine Etkileri

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy Management), 23 - 25 June 2011, pp.315-323

Sağlık Hizmetlerindeki Bilgi Asimetrisinin Arz Talep İlişkileri Üzerine Etkileri

International 9th Conference on Knowledge, Economy and Management Proceedings, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.315-323

The Investigation of Hospital Employees in the Context of Kohlberg s Stages of Moral Development

6th International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.161-165

Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri

IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 February 2010, pp.84-85

Kobi’xxlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışının Değerlendirilmesi

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’xxs Future: New Global Dialogue, 24 - 27 September 2009, pp.1707-1716

Experiential Marketing To Create Customer Value

First International Conferance on Management anda Economics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective, Epoka University, Tirana, 28-29 March, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, vol.2, pp.480-488

Functionalization of Tacit Knowledge for the Turkish Firms About Brand Creation Within the EU Negotiations

International Symposium on the Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations, Kütahya, Turkey, 16 - 18 March 2006, pp.96-104

Metrics

Publication

53

Project

5
UN Sustainable Development Goals