Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Değişime Açıklık ve Örgüt Sağlığı Algıları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi


TÜFEKCİ N., GÜL İ., KEKLİK B.

2.Uluslararası 12.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text