Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği


KILIÇ R., ÇALIŞ N., KEKLİK B.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012 (Peer-Reviewed Journal)