Sağlık Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Kamu Hastane Birlikleri Üzerine Nitel Bir Çalışma”, 12-15 December 2012.


KEKLİK B. , SAYGIN T.

3rd International Congress on Healthcare Management, Antalya, 12 - 15 December 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text