Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatmini Üzerine Etkisi:Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma


KEKLİK B., COŞKUN US N.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.18, no.2, pp.143-161, 2013 (Peer-Reviewed Journal)