Kobi’lerde Genel Firma Özelliklerinin İnovasyon Uygulamalarına Etkisi: Balıkesir İlinde Bir Uygulama”, C.39, s.93-118, 2012.


KILIÇ R., KEKLİK B.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.39, pp.93-118, 2012 (Peer-Reviewed Journal)