General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

53

Project

5
UN Sustainable Development Goals