Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of stress and pain during rapid maxillary expansion treatments

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, cilt.39, sa.10, ss.767-775, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Buccal ectopia of maxillary canines with no crowding

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.136, sa.2, ss.218-223, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EC Dental Science Multidisiplinary Treatment of Dental Fusion

EC Dental Science, cilt.18, sa.6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Early Stage Open Bite Malocclusion Treatment Approaches

Black Sea Journal of Health Science, cilt.2, sa.1, ss.13-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Overview of the Bonding Strength of Orthodontic Materials and Adhesive Systems / Sayfalar: 58-69 PDF/Tr

Blacksea journal of Health Science, cilt.1, sa.3, ss.58-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERKEN DÖNEM AÇIK KAPANIŞ MALOKLÜZYONLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Blacksea journal of Health Science, cilt.1, sa.3, ss.54-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Debonding Methods in Orthodontic

Blacksea Journal of Health Science, cilt.1, sa.2, ss.40-45, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Perceived Pain During the First Week of Rapid Maxillary Expansion Treatment

MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, cilt.19, sa.1, ss.39-44, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Non-Extraction Treatment of Extraction Predicted Patient with Class II Malocclusion

Black Sea Journal of Health Science, cilt.1, sa.1, ss.13-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortodontı ve Fasıyal Estetık

Balıkesır Saglık Bılımlerı Dergısı, cilt.6, sa.3, ss.142-148, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orthodontic Extrusion of Traumatically Intruded Upper Central Incisor

Ortho Tribune, cilt.3, sa.7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surgery of Labially Impacted Canine Orthodontic Management – A Case Report

Open Journal of Dentistry and Oral Medicine, cilt.5, sa.1, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tooth Transposition The Clinical Features and Management A case Report

Journal of The Arab American University, cilt.2, sa.2, ss.11-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortodontinin ilgi alanında botoks uygulamaları

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.41-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Orthodontic Management of Adult Patients with Congenitally Missing Teeth

Int Journal of Clinical Dental Science, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cleft Lip and Palate The Multidisciplinary Management

Smile Dental Journal, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Filistinli Adolesanlarda Gülme Arkı

Türk Ortodonti Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Presurgical Nasal and Alveolar Molding Treatment in Male and Female two newborns having unilateral cleft lip palata Case Report

e-Journal of new World Sciences Academy Medical Sciences, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of craniofacial morphology of children with dental fluorosis in early dentition period

European Journal of Dentistry, cilt.3, ss.304-313, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mini vida ankrajı kullanılarak iskeletsel anterior openbite tedavisi Vaka raporu

Ortho The International Magazine of Orthodontics, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkin Dönemde Masseter Kasının Çene Yüz Gelişimine Etkisi

Türk Ortodonti Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortodonti Hastalarında Mutans Streptokoklarının Dağılımı

Türk Ortodonti Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antegonial and Ramus Notch Depths of Different Vertical Dimensions

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gömük üst kanin dişlere sahip bir olgunun ortodontik tedavisi Vaka raporu

Ortho The International Magazine of Orthodontics, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obstrüktif Uyku Apnesi olan hastalarda Klearway apareyinin sefalometrik ve Polisomnografik değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişsel Florozisi olan çocuklarda yüz gelişiminin Björk analizi ile incelenmesi

Türk Ortodonti Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk pilot ağız diş hastalıkları hastanesi ortodonti bölümüne başvuran hastaların sosyo ekonomik profili

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Değiştirilmiş gülme estetiğinin değerlendirilmesi

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2018

ÖN AÇIK KAPANIŞIN İSKELETSEL ANKRAJ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ: VAKA SUNUMU

Türk Ortodonti Derneği 15. Uluslararası Sempozyumu, 5 - 08 Kasım 2017

Gömülü Dişlerin Ortodontik Tedavisi Vaka Raporu

XIV.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2015

Gömülü Maksiller Santral Dişe Multidisipliner Yaklaşım Vaka Raporu

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2015

Craniofacial characteristics of acromegaly patients

14th Congress of the European Academy of Dento-Maxillo-Facial Radiology, 25 - 28 Haziran 2014

Sabit Ortodontik Tedavi Sırasında Hissedilen Ağrı

İstanbul Üniversitesi. Diş Hekimliği Fakültesi. 6.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 21 - 23 Kasım 2013

A Case report Ortodontic surgical Correction of Midfacedeficiency

Uluslar arası Kraniyofasiyal Anomaliler Kongresi, 25 - 27 Nisan 2013

Cleft Lip and Palate The Multidisciplinary Management

Uluslar arası Kraniyofasiyal Anomaliler Kongresi, 25 - 27 Nisan 2012

Multidisciplinary treatment of dental fusion

87th EOS Congress, 19 - 23 Haziran 2011

Raşitizmli bir vakanın ortodotik tedavisi

12. Uluslar arası TOD Kongresi, 25 - 27 Ekim 2010

Treatment of Functional Class III Adolesants

1st. International Orthodontics Conference in Palestine, FİLİSTİN, 6 - 08 Mayıs 2009

Buccally dısplaced canine in the absence of crowdıng Genetics or guidance

The 6th Annual Interdisciplinary Semposium of the Israel Orthodontic Society, 07 Aralık 2005 - 09 Ocak 2016

Ankraj Amaçlı Implant Kullanımı 2 Olgu Sunumu

10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 24 - 28 Eylül 2006

Cephalometric Norms of Turkısh Children at Early Permanant Dentition According to Modified Björk Analysis

The 6th Annual Interdisciplinary Symposium of the Israel Orthodontic Society., 7 - 09 Eylül 2005

Evaluation of Apical Root Resorption Following Intrusion Therapy of Orthodontic Patients

81st Congress of the European Orthodontic Society, 3 - 07 Haziran 2005

Saggital Yönde Kanin ve Lateral Kesici Transpozisyonu Vaka Taktimi

1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, 28 - 30 Mayıs 2004