Transversal yönde Maksiller darlığa sahip bir hastanın cerrahi destekli hızlı üst çene genişletmesi ile tedavisi Olgu Sunumu


CESUR M., AKSOY A. , BAYKUL T.

12. Uluslar arası TOD Kongresi, 25 - 27 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper