Hızlı üst çene genişletmesi uygulanan hastaların ağrı düzeyinin incelenmesi


AKSOY A. , CESUR M., ŞENIŞIK N. E.

11. Uluslararası TOD Sempozyumu, 18 - 20 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper