Ankraj Amaçlı Implant Kullanımı 2 Olgu Sunumu


AKSOY A., GÜNGÖR A. Y.

10.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 24 - 28 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes