Publications & Works

Articles Published in Other Journals

REFERANDUM SÜRECİNİN SOSYAL MEDYA ORTAMINA ETKİSİ: 16 NİSAN 2017 ANAYASA REFERANDUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE AKTİVİZM: İLİŞKİSEL DÜZLEMDE EPİSTEMOLOJİK BİR YÖNELİM

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

İKNA EDİCİ İLETİŞİM TEKNİĞİ OLARAK TEK YANLI VE İKİ YANLI SUNUMUN KRİZ YÖNETİMİ SÜRECİNE ETKİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.9, no.20, pp.39-52, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SAĞLIK YÖNETİMİNDE KRİZ YÖNETİMİ: ÖZGÜL BİR ALANIN OLAĞANDIŞI DÖNEMLERİ İÇİN STRATEJİK BİR SÜREÇ

III. INES INTERNATIONALEDUCATION AND SOCIALSCIENCE CONGRESS, 28 April - 01 May 2018, pp.1204-1213

The Presentation of Political Humor on The Printed Media in Turkey: A Study on the Caricatures Concerning The Constitutional Referendum of April 16,2017

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 October - 07 November 2017, pp.295-297

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Aktivizm İlişkisi Üzerine Epistemolojik Bir Yaklaşım

II. International Academic Research Congress, 18 - 21 October 2017, pp.868

Kriz Yönetiminde Tek Yanlı ve İki Yanlı Sunumun Etkisi

II. International Academic Research Congress, 18 - 21 October 2017, pp.869

Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Halo Etkisi Bağlamında Bir Bakış

International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 November 2016, pp.1032-1048

Books & Book Chapters

HALKLA İLİŞKİLERDE MEDYA İLİŞKİLERİ: SPACEX ŞİRKETİ,FALCON HEAVY ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2018, Tapur, Tahsin, Avşaroğlu, Selahattin, Arslan, Emel, Kılınç, Mustafa, Editor, Çizgi Kitabevi, 2018

Media Relations in Public Relations: A Perspective of Turkey

in: Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Ümit ARKLAN, Editor, Peter Lang GmbH, pp.247-266, 2017