Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SAĞLIK YÖNETİMİNDE KRİZ YÖNETİMİ: ÖZGÜL BİR ALANIN OLAĞANDIŞI DÖNEMLERİ İÇİN STRATEJİK BİR SÜREÇ

III. INES INTERNATIONALEDUCATION AND SOCIALSCIENCE CONGRESS, 28 April - 01 May 2018, pp.1204-1213

The Presentation of Political Humor on The Printed Media in Turkey: A Study on the Caricatures Concerning The Constitutional Referendum of April 16,2017

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 October - 07 November 2017, pp.295-297

Kriz Yönetiminde Tek Yanlı ve İki Yanlı Sunumun Etkisi

II. International Academic Research Congress, 18 - 21 October 2017, pp.869

Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Halo Etkisi Bağlamında Bir Bakış

International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 November 2016, pp.1032-1048

Books & Book Chapters

HALKLA İLİŞKİLERDE MEDYA İLİŞKİLERİ: SPACEX ŞİRKETİ,FALCON HEAVY ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2018, Tapur, Tahsin, Avşaroğlu, Selahattin, Arslan, Emel, Kılınç, Mustafa, Editor, Çizgi Kitabevi, 2018

Media Relations in Public Relations: A Perspective of Turkey

in: Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Ümit ARKLAN, Editor, Peter Lang GmbH, pp.247-266, 2017