Y Kuşağının İçerik Tüketicisi Olarak Youtube Kullanımı: Kullanım Amaçların, Kullanım Düzeyleri ve Takip Edilen İçerikler Üzerine Bir Araştırma


ARKLAN Ü. , KARTAL N. Z.

II. International Academic Research Congress, 18 - 21 October 2017, pp.852

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.852