Y Kuşağının İçerik Tüketicisi Olarak Youtube Kullanımı: Kullanım Amaçların, Kullanım Düzeyleri ve Takip Edilen İçerikler Üzerine Bir Araştırma


ARKLAN Ü. , KARTAL N. Z.

II. International Academic Research Congress, 18 - 21 Ekim 2017, ss.852

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.852