KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE AKTİVİZM: İLİŞKİSEL DÜZLEMDE EPİSTEMOLOJİK BİR YÖNELİM


ARKLAN Ü., KARTAL N. Z.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)