Sürdürülebilirlik Yönetimi Bağlamında Archie Carroll’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidinin Yorumlanması


KARTAL N. Z.

International Symposium on Multidisciplinary Studies, 16 - 17 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri