Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Role of Classroom Management on Confidence in Teachers and Educational Stress

International Journal of Contemporary Educational Research, cilt.7, ss.335-345, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An analysis of the Relationship between Teachers' Attitudes towards Refugee Students and their Perceptions of Multicultural Education

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.1, ss.247-262, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Stratejik liderliğin mesleki profesyonellikte oynadığı rol.

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.6, no.2, ss.114-127, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Study on the Missions of Education Faculties

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.39-56, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Duygusal özerklik, öğrenci yılmazlığı, öğretmene güven ve problem çözme becerilerine yönelik algı arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.38, ss.987-1012, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütsel çekicilik ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.371-380, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin farklılıkları yönetme yeterlikleri ile örgütsel adalet ilişkisinin incelenmesi.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.11, ss.611-626, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigating the Relationship between Organizational Justice, Work Motivation and Teacher Performance

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.47, ss.164-187, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Eğitimde özelleştirme araçları olarak kupon sistemi ve Charter okullarının incelenmesi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.334-356, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında görev yapan öğretmenlerin sorunları.

EGE EĞİTİM DERGİSİ, cilt.18, ss.345-375, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin algılarına göre iş motivasyonu ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14-1, ss.71-88, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim tutumunun sosyal zekâ açısından incelenmesi.

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, cilt.7, ss.34-48, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal sermaye ve öğretmenlerin okulları ile özdeşleşmeleri ilişkisinde lider-üye etkileşiminin aracılık etkisi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, ss.263-281, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin depresif okul algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, ss.1111-1124, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kraliçe arı sendromu bağlamında kadın öğretmenlerin kadın yöneticilere ilişkin görüşleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, ss.748-763, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenlerin psikolojik sermaye algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.268-277, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okul yöneticilerinin öğretmenliğe dönüş sürecine ilişkin görüşleri.

Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.319-334, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal sermaye ve örgütsel yaratıcılık arasındaki ilişkilerin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi.

Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, cilt.6, ss.269-286, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akademik personel ilanları üzerine bir araştırma.

10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.1

Öğretmenlerin mesleki profesyonelliğe ilişkin görüşleri.

10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.1

Okul ikliminin sosyal adalet liderliği ve okula yabancılaşma arasındaki ilişkide aracılık etkisinin incelenmesi.

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.1

Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerinin öğrencilerin sınav kaygıları üzerindeki etkisi.

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1

Eğitim ya da Eğitim Bilimleri Fakültelerinde Yayımlanan Akademik Dergiler Üzerine Bir Araştırma.

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1

Ortaokul öğrencilerinin şiddet ve okul iklimi algılarının değişimi: Boylamsal bir araştırma

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.1

Öğretmenlerin mülteci öğrencilere yönelik tutumları ile çokkültürlü eğitim algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi.

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.1

The investigation of organizational intelligence levels of schools according to the teachers' opinions.

5th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership (ICCLS)., Ankara, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2017, ss.1

Öğretmenlerin üniversitelerin misyonlarını gerçekleştirmelerine yönelik algılarının belirlenmesi

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.1

Lise son sınıf öğrencilerinin metaforik üniversite algılarının incelenmesi

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.1

MEB Yurtdışı Teşkilatında görev yapan öğretmenlerin sorunları.

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.1

Yıkıcı liderlik ile mesleki tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Öğretmenler üzerine bir araştırma

4. Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.1

Örgütsel depresyonun, iş motivasyonu ve işle bütünleşmeyle ilişkisi.

7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015, ss.1

Öğretmenlerin iş doyumu algısının entelektüel sermaye düzeyine etkisi

7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015, ss.1

Öğretmenlerin işle bütünleşme düzeyi ile iş yaşam kalitesi algıları arasındaki ilişki.

7. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Akademik personel ilanları üzerine bir araştırma.

Eğitim Araştırmaları-2019, Kıral, E., Babaoğlan Çelik, E., ve Çilek, A., Editör, Eyuder, Ankara, ss.312-326, 2019

Öğretmenlerin mesleki profesyonelliğe ilişkin görüşleri.

Eğitim Araştırmaları-2019, Kıral, E., Babaoğlan Çelik, E., ve Çilek, A., Editör, Eyuder, Ankara, ss.182-192, 2019

Analysing the Academic, Social and Cultural Aptitudes of Syrian Students in Chaotic Context.

Economic Growth and Demographic Transition in Third World Nations: A Chaos and Complexity Theory Perspective, Erçetin Ş. Ş., Ray N., Sen, S., Editör, Apple Academic Pres, Oakville, ss.179-195, 2019

Investigation of Organizational Intelligence Level of Schools According to Teachers' Opinion

Chaos, Complexity and Leadership 2017 Explorations of Chaos and Complexity Theory, Erçetin, Ş. Ş., Potai, N., Editör, Springer International Publishers, Gewerbestrasse, ss.459-468, 2018

Okul yöneticilerinin farklılıkları yönetme becerilerinin öğretmenlerin çok kültürlü eğitim tutumuna olan etkisinin incelenmesi.

Eğitim Yönetimi Araştırmaları, Akbaba Altun, S., Örücü, D., Beycioğlu, K., Kondakçı, Y. ve Koşar, S., Editör, Pegema, Ankara, ss.233-243, 2017