Siber Zorbalık, Sosyal Yetkinlik ve Aile-Akran Desteği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


Akman Y.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.42, no.1, pp.787-816, 2022 (Peer-Reviewed Journal)