Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2017 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi, Türkiye

 • 2007 - 2010 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Türkiye

 • 2003 - 2007 Lisans

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Örgütsel Çekicilik, Örgütsel İmaj ve Örgütsel Sadakat Arasındaki İlişkilerin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi

 • 2010 Yüksek Lisans

  İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Şiddet ve Okul İklimi Algıları Arasındaki İlişki

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce