Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A novel hybrid PSO-GWO algorithm for optimization problems

ENGINEERING WITH COMPUTERS, cilt.35, sa.4, ss.1359-1373, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A hybrid AHP-GA method for metadata-based learning object evaluation

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, cilt.31, ss.671-681, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diabetes Diagnosis System Based on Support Vector Machines Trained by Vortex Optimization Algorithm

NATURE-INSPIRED INTELLIGENT TECHNIQUES FOR SOLVING BIOMEDICAL ENGINEERING PROBLEMS, ss.203-218, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Artificial Intelligence Applications on Classification of Heart Sounds

NATURE-INSPIRED INTELLIGENT TECHNIQUES FOR SOLVING BIOMEDICAL ENGINEERING PROBLEMS, ss.146-183, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Using the metaheuristic methods for real-time optimisation of dynamic school bus routing problem and an application

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIO-INSPIRED COMPUTATION, cilt.11, sa.2, ss.123-133, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Using the Ant Colony Algorithm for Real-Time Automatic Route of School Buses

INTERNATIONAL ARAB JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY, cilt.13, sa.5, ss.559-565, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance analysis of biogeography-based optimization for automatic voltage regulator system

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, sa.3, ss.1150-1162, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multi-Criteria Approach to Learning Object Selection Through Fuzzy AHP

JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING, cilt.27, sa.1, ss.47-62, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Web-based learning object selection software using analytical hierarchy process

IET SOFTWARE, cilt.8, sa.4, ss.174-183, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Framework for Web-Based Learning Object Repository in Computer Engineering Education

ANTHROPOLOGIST, cilt.17, sa.3, ss.883-893, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Testing and Design of Indoor WLAN Using Artificial Intelligence Techniques

ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, cilt.20, sa.6, ss.154-157, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ideal convergence characterization of the completion of linear n-normed spaces

COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, cilt.61, sa.3, ss.683-689, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A system for the detection and reporting of wireless modem signals

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, sa.11, ss.1346-1350, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Educational Tool for Controlling of SRM

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, cilt.16, sa.4, ss.268-279, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Decision Support Tool for Indoor 801.11ac WLAN Modeling Using Optimization Techniques

El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.7, sa.3, ss.1231-1244, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New Method for Routing in Home Health Care Services

BRAIN-BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE, cilt.10, sa.4, ss.14-27, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Use of Artificial Neural Networks Optimized with Fire Fly Algorithm in Cancer Diagnosis

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.32, sa.3, ss.823-831, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of Web Based Courseware for Artificial Neural Networks

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.32, sa.4, ss.1138-1148, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Robotics rights and ethics rules

Journal of Multidisciplinary Developments, cilt.3, sa.1, ss.30-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ethics and Safety in the Future of Artificial Intelligence: Remarkable Issues

International Journal of Engineering Science and Application, cilt.2, sa.2, ss.71-76, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gri kurt optimizasyon algoritması ile iki boyutlu dizilim yazılımının geliştirilmesi

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.1-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using the Genetic Algorithm for the Optimization of Dynamic School Bus Routing Problem

BRAIN-BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE, cilt.9, sa.2, ss.6-21, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

E-STÜDYO İÇERİSİNDE TOPLAM SES ŞİDDET DÜZEYİ VE SAYISAL ANALİZİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.219-228, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PAKET DÖNDÜRMEKSİZİN GENETİK ALGORİTMA KULLANARAK KONTEYNER YÜKLEME PROBLEMİ OPTİMİZASYONU

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.21-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intelligent Disease Diagnosis with Vortex Optimization Algorithm Based ANFIS

Journal of Multidisciplinary Developments, cilt.3, sa.1, ss.1-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapay Zeka ve Kümeleme Teknikleri Kullanılarak Geliştirilen Yöntem İle Okul Servisi Rotalama Probleminin Optimizasyonu

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.7-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AHP-TOPSIS Method for Learning Object Metadata Evaluation

International Journal of Information and Education Technology, cilt.7, sa.12, ss.884-887, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AHP-TOPSIS Method for Learning Object Metadata Evaluation

International Journal of Information and Education Technology, cilt.7, sa.12, ss.884-887, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnteraktif ve Web Tabanlı Genetik Algoritma Eğitim Yazılımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.928-934, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LTE Ağlarda Yüksek Çözünürlüklü Video Aktarımlarında Video Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.43-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A self-generating memetic algorithm for examination timetabling

PATAT 2014: Proceedings of the 10th International Conference of the Practice and Theory of Automated Timetabling, 2017 (Hakemsiz Dergi)

LTE TEKNOLOJİLERİNDE GERÇEK ZAMANLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VİDEO AKTARIMLARININ PERFORMANS ANALİZLERİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.351-363, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E Stüdyo Modeli ve Eğitim Ergonomisi

SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.149-155, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Fuzzy AHP Approach to Select Learning Management System

International Journal of Computer Theory and Engineering, cilt.7, sa.6, ss.499-502, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E-STUDIO MODELİ VE EĞİTİM ERGONOMİSİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.149-155, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Dynamic Content Generation Tool for OOP Course

International Journal of Computer Theory and Engineering, cilt.7, sa.1, ss.66-69, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sızma Testleri İçin Bir Model Ağ Üzerinde Siber Saldırı Senaryolarının Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.14-21, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Testing of Wireless Local Area Network with ANN

Global Journal Of Technology, cilt.4, ss.621-627, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lot Streaming Based Job Shop Scheduling Problem Using Hybrid Genetic Algorithm

Scientific Research nad Essay, cilt.6, sa.14, ss.2873-2887, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Bulanık PI Denetleyici ile Bir Anahtarlamalı Relüktans Motorun Hız Denetimi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.22, sa.1, ss.65-72, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Towards The Development of a Decision Support Systemfor Space Management in Higher Education

Uluslararası Mühendislikte Yapay Zekave Uygulamalı Matematik Konferansı 2019, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.296-312

Artificial Intelligence for Improving PhysicalMedical Device Using Experience

Uluslararası Mühendislikte Yapay Zekave Uygulamalı Matematik Konferansı 2019, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019, ss.387-404

DERİN ÖĞRENME TEKNİKLERİ İLE KALP HASTALIĞI TEŞHİSİ

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, 7 - 10 Kasım 2019, cilt.2, ss.225-232

Üniversite Öğrencilerinin Internet KullanımınınAraştırılması

2nd International Conference on Technology and Science, 14 - 16 Kasım 2019

Improved Social Spider Algorithm via Differential Evolution

International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering 2019 (ICAIAME), 20 - 22 Nisan 2019

E-Studio’da Aydinlatma Seviyeleri ve Matematiksel Modellenmesi

Uluslararası Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamalı Matematik Konferansı (UMYMK 2019), Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.156

Feature selection by using DE algorithm and k-NN classifier

International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering 2019 (ICAIAME), 20 - 22 Nisan 2019

Kablosuz Algilayici Aǧlarda Makine Öǧrenme Tabanli Çok Kriterli Yönlendirme

3rd International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2018, Sarajevo, Bosna-Hersek, 20 - 23 Eylül 2018, ss.652-657 identifier

Total Lighting Level in the e-Studio and Polynomial Interpolation

5Th INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN PURE AND APPLIED MATHEMATICS, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Temmuz 2018, ss.29-30

Total Sound Press Level and Polynomial Interpolation in the e-Studio

International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME), Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.157

Tablet Bilgisayarlar İçin Geliştirilen Bir Sanal Laboratuvar Örneği

3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017

Ethics and Safety in the Future of Artificial Intelligence: Remarkable Issues

International Workshop Series onDigital Transformation and Artificial Intelligence 2017 (IDITAI 2017), İstanbul, Türkiye, 28 Aralık 2017

AHP-TOPSIS Method for Learning Object Metadata Evaluation

6th International Conference on Educational and Information Technology (ICEIT 2017), Cambridge, Kanada, 7 - 10 Mart 2017, cilt.7, ss.884-887

CONTROL OF CORRECTNESS OF MOVEMENTS WITH KINECT IN PYHSICAL EDUCATION CLASSES

3RD INTERNATIONAL CONGRESS on EDUCATION SCIENCES AND LEARNING TECHNOLOGY, 15 - 19 Kasım 2017

Control of Correctness of Movements Wıth Kinect in Pyhsical Educatıon Classes

3. International Congress on Education Sciences and Learning Technology., Atina, Yunanistan, 15 - 19 Kasım 2017, ss.42

WEB APPLICATION FOR DISTANCE EDUCATION STUDENTS’ TO MEASURE COURSE TRENDS

International Congress on Education Sciences and Learning Technology, Atina, Yunanistan, 15 - 19 Kasım 2017

Comparative Analysis of Heart Sound Segmentation Features to ExtractFundamental Heart Sounds

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.155

An Example of Using of Mobile Device in Municipal Services: Location andMultimedia Based Mobile Maintenance and Fault Notification System

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.148

3RD DEGREE EQUATION CHARACTERIZATION WITH ANT COLONY ALGORITHM

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Expert System software for domestic animals

2nd International Conference on Computer Science and Engineer, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.135-139 identifier

Optimization of MANET Routing Tables with Plant Propagation Algorithm

6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2017), Budapest, Macaristan, 15 - 18 Ağustos 2017

Ateş Böceği Algoritması ile Optimize Edilmiş Yapay Sinir Ağları Kanser Teşhisinde Kullanımı

International Conference The west of the east, the east of the west, Prag, Çek Cumhuriyeti, 4 - 06 Temmuz 2017, ss.518

Different Feature Based Segmentation of Heart Sound Using By Artificial IntelligenceMethods Towards Analysis Of Heart Sound

3th International Congress on Natural and Engineering Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 21 - 25 Temmuz 2017, ss.12

METADATA BASED LEARNING OBJECT DEVELOPMENT SOFTWARE

6th Cyprus International Conference on EducationalResearch (CYICER-2017), Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017

Development of A Software to Determine the Shelf Life of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Under Different Temperatures

3th International Conference on Engineering and Natural Science, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.571

Classification of Extrasystole Heart Sounds with MFCC Features by using Artificial Neural Network

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

Implementation of Wavelet Transform Extrasystole Heart Sound With Convolution Method for Feature Extraction

25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier identifier

The effect of Genetic Algorithm Parameters in the Solution of the Course Timetable Problem

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.1090-1094 identifier identifier

Determination of the best 24-eBL application for the accumulation of antioxidant compounds in 'Alphonse Lavallee' grape cultivar by using fuzzy logic modelling

10th International Symposium on Modelling in Fruit Research and Orchard Management, Montpellier, Fransa, 05 Haziran 2015, cilt.1160, ss.381-389 identifier identifier

Resource Allocation using ANN in LTE

International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), Rhodes, Yunanistan, 19 - 25 Eylül 2016, cilt.1863 identifier identifier

Comparing Estimation Achievements by Determining Ideal Training Iteration Numbers in Supervised Machine Learning Algorithms

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.649-654 identifier identifier

Performance Evaluation of the Distance Education System with Fuzzy Logic

International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), Rhodes, Yunanistan, 19 - 25 Eylül 2016, cilt.1863 identifier identifier

Container Loading Problem Optimization with using Genetic Algorithm

Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı, Tekirdağ, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016

Genetik Algoritma Kullanarak Konteyner Yükleme Problemi Optimizasyonu

Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı, Edirne, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016

Effective classroom management with a self generating memetic algorithm for course timetabling

Proceedings of the 11th International Conference of the Practice and Theory of Automated Timetabling, Udine, İtalya, 23 - 26 Ağustos 2016, ss.463-466

Optimization of Dynamic School Bus Routing Problem by Using Metaheuristic and Clustering Methods

PATAT 2016: Proceedings of the 11th International Conference of the Practice and Theory of Automated Timetabling, Udine, İtalya, 23 - 26 Ağustos 2016, ss.555-559

Effect of Filter Selection On Classification of Extrasystole Heart Sounds Via Mobile Devices

10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Baku, Azerbaycan, 12 - 14 Ekim 2016, ss.812-816 identifier

A hybrid Artificial Neural Network Genetic Algorithm approach for classification of microarray data

Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2015 23th, Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.339-342 identifier identifier

Sismik Darbelerin Sınıflandırılarak Deprem Tehlikesinin Tahmin Edilmesi

International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015), Burdur, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015

Mobile Indoor Navigation System in iOS Platform Using Augmented Reality

9th International Conference of Information and Communiation Technologies (AICT), Rostov-on-Don, Rusya, 14 - 16 Ekim 2015, ss.281-284 identifier identifier

A self generating memetic algorithm for examination timetabling

0th International Conference of the Practice and Theory of Automated Timetabling, York, Sierra Leone, 26 - 29 Ağustos 2014, cilt.434

Modeling of Effect of the Components of Distance Education in Achievement of Students

International Congress İn Honour of Professor Ravi Agarwal, 23 - 26 Nisan 2014

An ontology editor Creating concept maps for semantic web based e learning systems

8th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, İspanya, 10 - 12 Mart 2014, ss.7505-7509

Multi Criteria Decision Making System for Learning Object Repository

4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Barcelona, İspanya, 27 - 29 Ekim 2013, cilt.141, ss.813-816 identifier

Evaluation of Blended Learning Approach in Computer Engineering Education

4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Barcelona, İspanya, 27 - 29 Ekim 2013, cilt.141, ss.807-812 identifier

Multi Criteria Decision Making System for Learning Object Repository

Procedia - Social and Behavioral Sciences 141, Barcelona, İspanya, 27 - 29 Ekim 2013, cilt.141, ss.813-816

Evaluation of Blended Learning Approach in Computer Engineering Education

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Barcelona, İspanya, 27 - 29 Ekim 2013, cilt.141, ss.807-812

The Experience of NoSQL Database in Telecommunication Enterprise

Application of Information and Communication Technologies (AICT), 2013 7th International Conference on, Baku, Azerbaycan, 23 - 25 Ekim 2013, cilt.1 identifier

Handwritten digit recognition with accelerated support vector machines Hizlandirilmiş destek vektör maki̇nalari i̇le el yazisi rakamlarin taninmasi

2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Fethiye, Mugla, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012 identifier

GENERATING WEB TEMPLATE WITH SUITABLE COLORS BASED ON GENETIC ALGORITHM

International Conference on Evolutionary Computation Theory and Applications (ECTA 2011) / International Conference on Fuzzy Computation Theory and Applications (FCTA 2011), Paris, Fransa, 24 - 26 Ekim 2011, ss.338-342 identifier identifier

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Sistem Entegrasyonu

7th International Educational Technology Conference, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Mayıs 2007

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı nda Hikaye Tahtası Geliştirme Süreci

7th International Educational Technology Conference, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Mayıs 2007

Gazi Üniversitesi nde İnternet Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Eğitim Programı nın Yönetimsel İşleyişi

7th International Educational Technology Conference, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Mayıs 2007

Constraint-based school timetabling using hybrid genetic algorithms

10th Congress of the Italian-Association-for-Artificial-Intelligence, Rome, İtalya, 10 - 13 Eylül 2007, cilt.4733, ss.848-855 identifier identifier

A Computer Based Laboratory Teaching Tool For Electrical Machines

6th International Educational Technology Conference, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 18 - 21 Nisan 2006

School Weekly Courses Timetabling Using Genetic Algorithms

4th FAE International Symposium, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Aralık 2006

Genetik Uyarlamalı Denetleyici İle Anahtarlamalı Relüktans Motorun Hız Denetimi

1 st International Vocational And Technical Education Technologies Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005

PC Based Controller for Three Phase Pulse Width Modulation Inverter

3rd. International Advanced Technologies Symposium, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ağustos 2003

Genetic PI Controller For A Switched Reluctance Motor Drive

International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks - TAINN 2003, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2003, cilt.4, ss.330-332

Kitap & Kitap Bölümleri

Routing of Maintenance and Repair Operations of Mobile Based Fault Notifications of Municipal Services

Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems, D. Jude Hemanth, Utku Kose, Editör, Springer, Cham, ss.320-334, 2019

A Case Study: Comparison of Software Cost Estimation of Smart Shopping List Application

Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems, D. Jude Hemanth,Utku Kose, Editör, Springer, Cham, ss.609-620, 2019

Artificial Intelligence Applications on Classification of Heart Sounds

Nature-Inspired Intelligent Techniques for Solving Biomedical Engineering Problems, Utku Kose, Gur Emre Guraksin, Omer Deperlioglu, Editör, IGI Global, ss.146-183, 2018

Diabetes Diagnosis System Based on Support Vector Machines Trained by Vortex Optimization Algorithm,

Nature-Inspired Intelligent Techniques for Solving Biomedical Engineering Problems, Utku Köse, Gür Emre Guraksin, Ömer Deperlioglu, Editör, IGI Global, Hershey, ss.203-218, 2018

Diabetes Diagnosis System Based on Support Vector Machines Trained by Vortex Optimization Algorithm

Nature-Inspired Intelligent Techniques for Solving Biomedical Engineering Problems, ahmet arslan, inan güler, Panay Iotis, kf, Editör, igi-globa, ss.203-218, 2018

An Example Application of an Articial Intelligence Supported Blended Learning Education Program in Computer Engineering

Artificial Intelligence Applications in Distance Education, Utku Kose, Durmus Koc, Editör, IGI Global, ss.1-329, 2015

An Example Application of Artificial Intelligence Supported Blended Learning Education Program in Computer Engineering

Artifical Intelligence Applications in Distance Education, Utku Köse, Durmuş Koç, Editör, IGI Global, ss.192, 2015

An Example Application of Artificial Intelligence Supported Blended Learning Education Program in Computer Engineering

Artificial Intelligence Applications in Distance Education, Utku Kose, Durmus Koc, Editör, IGI Global, Hershey, ss.192-210, 2015

An Example Application ofan Artificial Intelligence-Supported Blended Learning Education Program in Computer Engineering

Artificial Intelligence Application in Distance Education, Köse Utku, Koç Durmuş, Editör, IGI Global, ss.192-210, 2015