PAKET DÖNDÜRMEKSİZİN GENETİK ALGORİTMA KULLANARAK KONTEYNER YÜKLEME PROBLEMİ OPTİMİZASYONU


YİĞİT T., AYDEMİR M.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.1, pp.21-28, 2018 (Peer-Reviewed Journal)