Genetik algoritma ile Ders programı ÇizelgesininOptimizasyonu İçin Literatür Taraması


KOÇAK Ç., IŞIK A. H. , YİĞİT T.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 23 - 25 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text