Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Yazılım

  • Yazılım Mühendisliği

  • Endüstri Mühendisliği

  • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme

  • Olasılıklı (Stokastik) Süreçler

  • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

  • Sezgisel Yöntemler

  • Mühendislik ve Teknoloji