Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kelime öğretiminde ihmal edilen bir konu: Ölçme ve değerlendirme

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.7, sa.2, ss.172-189, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kelime Öğretiminde İhmal Edilen Bir Konu: Ölçme ve Değerlendirme

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.7, sa.2, ss.172-189, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

One-Year Enriched Library Experiences of Elementary School Students: A Case Study

TURKISH LIBRARIANSHIP, cilt.32, sa.1, ss.7-18, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Kelime Öğretiminde Hedef Kelimelerin Belirlenmesi

MİLLİ EĞİTİM, sa.210, ss.163-177, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The case of composition questions in the examinations of Turkish lesson Türkçe dersi sınavlarında kompozisyon sorularının durumu

Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, cilt.2016, sa.65, ss.199-216, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Bilişsel Stratejilerin Okuma Eğitiminde Uygulanması

International Journal of Language Academy, cilt.2, sa.4, ss.1-22, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Dersinde Uygulanan Sınavlar Üzerine Bir Değerlendirme

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.28, ss.513-523, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Yazma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir İnceleme

TURKISH STUDIES, cilt.8, sa.8, ss.1285-1299, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme

Journal of Turkish Studies, cilt.8, sa.8, ss.1285, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Kelime Öğretimi

Türkçe Eğitimi, Adem İşcan, Sami Baskın, Editör, Nobel, ss.221-266, 2020

Türkçenin Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak ÖğretilmesiArasındaki Farklar

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Mehmet Nuri KARDAŞ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.177-197, 2019

Dünya ve Türk Çocuk Edebiyatı Tarihine Genel Bir Bakış

Çocuklar İçin Edebiyat Eğitimi, Akın E., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.15-37, 2019

Dünya ve Türk Çocuk Edebiyatı Tarihine Genel Bir Bakış

Çocuklar İçin Edebiyat Eğitimi, Erhan Akın, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.15-37, 2019