Türkçe Dersine Yönelik Sınavlar ile Ders kitaplarının Metin Türleri Bakımından Örtüşme Düzeyleri


ÖZTÜRK H., TAĞA T., ÜNLÜ S.

MİLLİ EĞİTİM, no.207, pp.189-202, 2015 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: MİLLİ EĞİTİM
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.189-202
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

In this research, it is aimed that the level of similarity among different
text genres experienced by the students in the diverse process of Turkish lessons.
In this context, in 8th grade, it was examined that taught in schools in three
different publishing of textbooks, the five central examination made from 2009
until today and that 108 exam to which belong 18 school in 2012-2013 academic
year in Isparta city center. While examining the documents mentioned, it is
taken account of text intented for reading comprehension, which is at paragraph
level and findings was sorted out acording to text genres. Also, it was asked to
interpret from 10 teachers to clarify findings obtained from the exam paper.
Their views contributed to explain the table concerning the exam paper. To sum
up, informative texts make up most of the texts. Fictional texts and poem follows
this respectively. The proportion of text types in the exam paper approximate
central examination more than course book. It can be interpreted as mentality
in the central examination have strong influnce in the exam paper more
than course context.

Bu araştırmada, Türkçe dersinin çeşitli safhalarında öğrencilerin karşılaştığı
farklı metin türlerinin birbirleriyle örtüşme düzeylerini ortaya koymak
amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, 8. sınıf düzeyinde, okullarda okutulan üç
farklı yayınevine ait ders kitapları, 2009’dan günümüze dek yapılan 5 merkezî
sınav ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Isparta il merkezinde yapılan 18
okula ait 108 sınav incelenmiştir. İnceleme yapılırken adı geçen dokümanlarda
yer alan paragraf düzeyindeki okuduğunu anlamaya yönelik metinler dikkate
alınmış ve bulgular türlere göre tasnif edilmiştir. Ayrıca yazılı kâğıtlarından
elde edilen bulguları açıklamak amacıyla 10 öğretmenden tabloyu yorumlamaları
istenmiştir. Onların yorumları da yazılı sınavlara ilişkin tablonun anlamlandırılmasında
etkili olmuştur. Sonuç olarak üç kaynakta metinlerin büyük bir
bölümünü bilgilendirici metinler oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla öyküleyici
metinler ve şiir metinleri izlemektedir. Yazılı sınavlarda metin türleri açısından
ortaya çıkan oranlar ders kitaplarından ziyade merkezî sınavlardaki oranlara
benzemektedir. Buradan yola çıkarak yazılı yoklamalarda ders içeriğinden daha
çok merkezî sınavlardaki anlayışın ağır bastığı söylenebilir.